ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ