Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την ένταξη του ακινήτου σας στο νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‘Εξοικονομώ – Αυτονομώ’. Επίσης αναλαμβάνει τη διαχείριση των επεμβάσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την σωστή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών οι οποίες θα αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ – Αυτονομώ’ δίνονται στην παρουσίαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία παρατίθεται παρακάτω